Wat is “ransomware”, hoe bescherm ik mijn computer ?

De Wikipedia definitie is de volgende :

Ransomware : een chantagemethode op internet door middel van malware. Letterlijk vertaald betekent ransom: losgeld. Ransomware is een programma dat een computer (of gegevens die erop staan) blokkeert en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te 'bevrijden'. Betalen blijkt echter niet (altijd) tot ontsluiting van de computer te leiden, zo waarschuwt de overheid.

De gekende ransoware namen zijn Cryptolocker, Locky, Cryptowall, CTB-Locker, Tescrypt, CryptXXX.

ransomware

Indien U besmet geraakt, dan zullen soms uw programma's maar zeker al uw gegevens verloren zijn indien U niet betaalt.

Maar betalen wordt ten zeerste afgeraden.

De toestellen die verbonden zijn met uw px zullen ook versleuteld zijn.
Indien U dus copijen maakt op een externe USB harddisk, en dat U dit toestel aangesloten laat, dan kunnen de gegevens daar ook onbruikbaar worden.
Erger nog, indien U uw USB harddisk aansluit op een andere pc, dan wordt deze ook besmet.

Een recent onderzoek toont dat Belgen enorm blootgesteld zijn aan virussen en andere malware, omdat zij hun computers heel slecht beveiligen.

U kan du hieronder enkele raadgevigen vinden om U beter te beschermen :

1. De voornaamste reger is dat U nooit de bijlage van een email boodschap opent indien U de afzender niet 100% vetrouwt.

2. Het is bijzonder belangrijk alle updates voor operating system en de toepassingen uit te voeren zodra beschikbaar.
Deze updates zijn precies bedoeld om malware risico's uit te schakelen.

3. U moet natuurlijk beschikken over kwalitatieve antivirus en firewall software.
Verder bestaat er ook software dat nog bredere bescherming biedt. U kan natuurlijk steeds bij ons terecht indien U advies wenst.

4. U moet absoluut copijen maken van uw belangrijke gegevens.
Een USB sleutel met grote capaciteit is een goed middel, maar vergeet niet deze USB sleutel uit het slot te trekken nadat de copij klaar is.
Backups in "lagen" kan aangewezen zijn : maak drie copijen, op twee verschillende media, en bewaar een derde op een andere plaats.

5. Verander in Windows de optie zodat U de bestandsextensies kan zien. Dan zou U nadien een extensie zoals ".pdf.exe" als verdacht moeten beschouwen.

6. In bepaalde mail programma's kan U het openen van bijlagen met een ".exe" extensie beletten.
Veel "malware" komt immers binnen via een ".exe" bestand.

7. Het programma Remote Desktop (RDP) wordt best uitgeschakeld.

Indien U deze regels toepast, dan maakt U veel minder kans op virus of ransomware besmetting !
Good luck.

Print Friendly, PDF & Email