Privacy verklaring

Privacy verklaring.

U heeft het recht om persoonsgegevens die in ons systeem zijn opgeslagen te bekijken en aan te passen indien u van mening bent dat deze verouderd of onjuist zijn. Stuur hiertoe een e-mail naar het in het impressum vermelde adres, neem contact op met de Data Security Officer op het hieronder vermelde adres of gebruik de link onderaan onze mailing boodschappen.

Annulering en recht tot herroepen
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het toekomstig gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Stuur hiertoe een e-mail naar het in het impressum vermelde adres, neem contact op met de Data Security Officer op het hieronder vermelde adres of gebruik de link onderaan onze mailing boodschappen .

Bewaren van gegevens
We bewaren de persoonsgegevens uitsluitend zo lang als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren of waarvoor u toestemming heeft gegeven, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld bij aanhangige rechtszaken).

Gebruik van cookies
Op onze website worden zogenaamde cookies gebruikt om ons in staat te stellen uw persoonlijke gebruik van de website nog efficiënter te maken. Cookies zijn ID's die onze web-server naar uw computer kan verzenden, waardoor de computer voor de duur van de sessie kan worden geïdentificeerd. De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat u een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op uw computer wordt opgeslagen.

Beveiliging
Dataconsult gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door niet-gemachtigde personen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien en aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast.

Kinderen
Gezien het belang van de bescherming van de privacy van kinderen verzamelen, verwerken of gebruiken we op onze website geen informatie over personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar zonder voorafgaande, controleerbare instemming van zijn of haar wettige vertegenwoordiger. Deze wettige vertegenwoordiger heeft het recht om op aanvraag de informatie die door het kind is verstrekt te bekijken en/of te verzoeken om deze te wissen.

Contactpersonen
Mocht u problemen, vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met de Data Security Officer. Door de constante ontwikkeling van het internet zien wij ons verplicht om nu en dan onze privacyverklaring aan te passen. Wij behouden ons het recht voor om wanneer nodig wijzigingen aan te brengen.

Data Security Officer 
Philippe Caron
Kortrijkse steenweg 888
9000 Gent
België
E-mail : Philippe Caron
 

Print Friendly, PDF & Email