Tip : achtergrond van een beeld wegwerken met Microsoft Word !

Met het programma Word kan U uiterst gemakkelijk de achtergrond van een beeld wegwerken om nadruk te leggen op de voorgrond of om een storend detail weg te nemen.
Opgelet: dit werkt niet voor de bestanden met de volgende extensies : SVG,AI,WMF en DRW.

1. Plak uw beeld bv. in een Word bestand.

2. Klik dubbel op het beeld.

3. Dan ziet U "Hulpmiddelen voor afbeeldingen: Opmaak" en helemaal links klikt U op "Achtergrond verwijderen".

Word balk1

4. De achtergrond wordt paars om het weg te werken stuk aan te duiden.

arrplan

5. In veel gevallen klopt alles volledig, anders moet U aanduiden welke bijkomende delen moeten behouden worden of moeten worden weggenomen. U kan even spelen door de afmetingen van het kadertje te wijzigen.

6. Om gebieden die paars zijn en die U wil behouden te markeren, gebruikt U de groene knop en omgekeerd om gebieden die niet paars zijn die U wil wegnemen te markeren, klikt U op de rode knop.

7. Er verschijnt een pennetje. Met dat pennetje gaat U de zones voorzichtig markeren, desnoods meerdere keren.

8. Wanner de te behouden zone correct is, dan klikt U op de knop "Wijzigingen behouden".

9. De achtergrond verdwijnt, U kan nu uw beeld opslaan (rechts klikken), eventueel onder een andere naam.

Wat is “ransomware”, hoe bescherm ik mijn computer ?

De Wikipedia definitie is de volgende :

Ransomware : een chantagemethode op internet door middel van malware. Letterlijk vertaald betekent ransom: losgeld. Ransomware is een programma dat een computer (of gegevens die erop staan) blokkeert en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te 'bevrijden'. Betalen blijkt echter niet (altijd) tot ontsluiting van de computer te leiden, zo waarschuwt de overheid.

De gekende ransoware namen zijn Cryptolocker, Locky, Cryptowall, CTB-Locker, Tescrypt, CryptXXX.

ransomware

Indien U besmet geraakt, dan zullen soms uw programma's maar zeker al uw gegevens verloren zijn indien U niet betaalt.

Lees verder